CSCE 4.0

Workshop CSCE 4.0 – 01.3.2024

„Ako môže samospráva alebo podnik prispieť k výzvam obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0“ Projekt Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave v partnerstve s Republikovou úniou zamestnávateľov, spoločnosťou SEWA, a.s. a University for Green Development z Nórskeho kráľovstva  „Výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0“ po roku činnosti speje do finále. Tento projekt sa mohol uskutočniť vďaka finančnej podpore z Nórskych grantov v sume 158 865 […]

Výsledky Midterm konferencie

4. októbra 2023 sa uskutočnila konferencia „Midterm Conference“, ktorá sa zamerala na dosiahnutie udržateľného rastu, rozvoja a fungovania obehového hospodárstva. Táto konferencia bola významnou udalosťou, keďže obehové hospodárstvo, často označované ako hospodárstvo budúcnosti, môže poskytnúť riešenia pre výrobcov aj spotrebiteľov. Hlavnou témou konferencie bola nevyhnutnosť transformácie zavedeného výrobného a spotrebiteľského reťazca na dosiahnutie udržateľného rastu […]

Výsledky Pracovnej cesty do Nórskeho kráľovstva – University for Green Development – HGUT, Bryne

V dňoch 02.-04.05.2023 realizoval pracovný kolektív odborníkov projektového tímu projektu BIN SGS02_2021_011/82/22 pracovnú cestu za účelom návštevy partnerskej vysokej školy v meste Bryne – University for Green Development. Táto pracovná cesta bola priamo prepojená s Aktivitou 1 zmieneného projektu  „Vývoj vzdelávacích modulov“  a jej účelom bolo zdieľanie príkladov dobrej praxe v oblasti vzdelávania mládeže a dospelých v problematike […]

Výsledky Workshopu – „Výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0“

Dňa 18.04.2023 sa na pôde Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave konal medzinárodný Workshop rovnomenného projektu so zameraním na pilotnú aplikáciu inovácií vo vzdelávaní mladých v oblasti Obehovej spoločnosti v Ekonomike 4.0. Projekt bol podporený z Nórskeho finančného mechanizmu pod označením BIN SGS02_2021_011/82/22. Workshop bol rozdelený na dve časti. V doobedňajšej sekcii sme v rámci úvodnej časti mali tú česť […]

Výsledky Otváracej konferencie k projektu

Dňa 29.11.2022 sa na pôde Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave konala otváracia konferencia rovnomenného projektu podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu pod označením BIN SGS02_2021_011/82/22. Otváracia konferencia bola rozdelená na úvodnú časť a plenárnu časť. V rámci úvodnej časti konferencie sme mali tú česť privítať na pôde VŠEM nielen zástupcov partnerských organizácií tohto projektu, ale aj mnoho významných hostí […]

Otváracia konferencia

S potešením Vás pozývame na Otváraciu konferenciu medzinárodného projektu „Výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0“.

Konferencia je určená pre odborníkov, študentov a verejnosť. Predstavuje zameranie tohto nového projektu, jeho ciele a pripravované aktivity.