CSCE 4.0

Kontakt

E-mail:
projekt@vsemba.sk

Projektový manažér

Ing. Marián Kováč, PhD.
marian.kovac@vsemba.sk
+421 917 986 739

Ďalšie informácie

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.“