CSCE 4.0

Výsledky Otváracej konferencie k projektu

Dňa 29.11.2022 sa na pôde Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave konala otváracia konferencia rovnomenného projektu podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu pod označením BIN SGS02_2021_011/82/22.

Otváracia konferencia bola rozdelená na úvodnú časť a plenárnu časť. V rámci úvodnej časti konferencie sme mali tú česť privítať na pôde VŠEM nielen zástupcov partnerských organizácií tohto projektu, ale aj mnoho významných hostí a zástupcov rôznych organizácií. Naše pozvanie prijala zástupkyňa veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku, taktiež sa na otváracej konferencii zúčastnili zástupkyne Výskumnej agentúry.

Sme veľmi hrdí, že počas konferencie vystúpili nasledovní rečníci:

  • Generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Riaditeľ kancelárie Generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Rektor partnerskej univerzity – University for Green Development
  • Rektor VŠEM
  • Zástupca spoločnosti SEWA, a.s.
  • Zástupcovia spoločnosti Trexima
  • kolegovia z akademických kruhov z univerzít ako – John von Neumann University, Kecskemet, Maďarsko; Fachhochschule Dresden, Nemecko; Paneurópska vysoká škola v Bratislave; Fakulta Manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, Dubnický technologický inštitút; Vysoká škola obchodní, Praha.
  • hostia

Počas úvodnej časti otváracej konferencie odzneli pozdravné príspevky vyššie zmienených zástupcov projektového organizátora, partnerov, čestných a iných hostí. Okrem toho bol projektovým manažérom predstavený samotný projekt, jeho ciele a očakávané výsledky.

V rámci plenárnej časti konferencie vystúpil profesor Dr. Robert Magda z John von Neumann University, Kecskemet, Maďarsko, s odbornou prednáškou na tému „Circular themes in our everydfalife“. Ďalším hosťujúcim prednášajúcim bola PhDr. Silvia Matúšová, PhD. Jedna z členov odborného tímu Projektu, ale aj odborníčka a vysokoškolská pedagogička, a to s príspevkom, ktorý pripravila spoločne s prof. Ing. Vojtechom Kollárom, PhD. Na tému Circular Economy – Accelerator of innovations on labour market and education market.

Otváracia konferencia bola ukončená diskusiou a spoločným obedom.

Na konferencii za zúčastnilo 15 zamestnancov Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave z radov akademických pracovníkov – pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov a členov vedenia. Ďalší účastníci využili či už online alebo fyzickú možnosť účasti, a to zástupca partnera z Nórskeho kráľovstva, prof. Dag Jorung Lonning – rektor University of Green Development, Bryne, potom tiež ďalší 8 účastníci online, medzi nimi profesorka Viola Tamášová a roman Tandlich z Dubnického technologického inštitútu, generálny riaditeľ spoločnosti SEWA, a.s. Ján Kozák, či zástupcovia spoločnosti Trexima  – Kristína Koteková, alebo Dr. Helmut Arias Gomez z Vysokej školy obchodnej, Praha, taktiež p. Ivashchenko z Charkovskej Polytechnickej vysokej školy. Fyzicky sa okrem zamestnancov VŠEM konferencie zúčastnili zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Dr. Peter Kogler z Fachhochschule Dresden, Nemecko, prof. Dr. Robert Magda, z John von Neumann University, Kecskemet, Maďarsko, prof. Daniela Novačková a doc. Natália Smauhelová z Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, Dr. Radka Sabová Straková z Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, a ďalší viac než 10 hostia.