CSCE 4.0

VŠEM

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave je moderná súkromná vysoká škola, ktorá ponúka všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania so zameraním na ekonomiku a manažment. Naša univerzita pripravuje odborníkov pre súkromný, ako aj verejný sektor, prostredníctvom poskytovania vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch v študijných odboroch Ekonomika a manažment, podľa súčasných európskych vzdelávacích trendov.

VŠEM má Osvedčenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Vykonáva základný výskum a rozširovanie poznatkov v oblasti ekonomiky, manažmentu podnikov a vo verejnej správe šírením jeho výsledkov. Podporuje aktuálne poznatky o trendoch v chápaní a prístupe k jednotlivým oblastiam ekonomiky a manažmentu malého a stredného podnikania a tým prispieva k zvýšeniu možnosti uplatnenia jej absolventov v čoraz konkurenčnejšom prostredí integrujúceho sa sveta.

Viac informácií o VŠEM:
www.vsemba.sk

HGUT

Høgskulen for Grøn Utvikling (Vysoká škola pre zelený rozvoj) je malá univerzitná vysoká škola, ktorá sa vo výučbe – a vo výskumnej a vývojovej práci – zameriava najmä na rozvoj vidieckych/miestnych komunít. Jej zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti (všetci pracovali v tejto oblasti viac ako 30 rokov v Nórsku, v Škótsku a v rôznych európskych krajinách).

HGUT sa zameriava najmä na environmentálne a legislatívne aspekty vodného hospodárstva, inovácie a sociálny rozvoj, obehové hospodárstvo a spoločnosť a iné.

Viac informácií o HGUT:
www.hgut.no