CSCE 4.0

Otváracia konferencia

S potešením Vás pozývame na Otváraciu konferenciu medzinárodného projektu „Výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0“.

Konferencia je určená pre odborníkov, študentov a verejnosť. Predstavuje zameranie tohto nového projektu, jeho ciele a pripravované aktivity.

Priority:

  • Integrácia nových IT technológií v post-pandemickom období do vzdelávania a odbornej prípravy na uplatnenie nových modelov výučby;
  • Rozvoj vzdelávacích modulov a kurikúl v environmentálnej ekonómii; environmentálnom manažment a v obehovej ekonomike;
  • Zvyšovanie environmentálneho povedomia študentov a absolventov vysokých škôl s možným uplatnením v zelených inovatívnych verejných a súkromných subjektoch
  • Zvyšovanie environmentálneho povedomia vysokoškolských pedagógov s cieľom posilniť ich nové pedagogické zručnosti v digitálnej ére, použiteľné pre ďalšie vzdelávanie študentov denného aj externého štúdia.

Otváracia konferencia je organizovaná hybridnou formou.