CSCE 4.0

Záverečná konferencia

24. apríla 2024 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu SGS02_2021_011, ktorá bola venovaná záverečnému zhrnutiu výsledkov dosiahnutých v rámci tohto projektu, ako aj diskusii medzi domácimi a zahraničnými odborníkmi a študentmi o nových výzvach obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0.

Podujatie sa začalo uvítacími prejavmi zástupcov výskumnej agentúry, rôznych partnerov, ďalších významných hostí a zástupcov Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave (VŠEM).

Plenárna časť záverečnej konferencie, obsahovala tri kľúčové prezentácie. Dr. Rhys Evans z „University of Green Development“ v Nórskom kráľovstve diskutoval o „Sociálnych aspektoch inovácií v rámci výziev obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0 4.0“, zdôrazňujúc spoločenský dopad a nevyhnutné adaptácie pre obehovú ekonomiku v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie.

Následne zástupcovia Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave: doc. Dr. Michal Fabuš, prof. Dr. Vojtecha Kollára, Dr. Silvie Matušovej a Dr. Mariana Kováč a Dr. Andrej Rácik.

Prezentovali:

·       „Pedagogické aspekty inovácií v rámci výziev obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0 „, zdôrazňujúc dôležitosť vzdelávacích inovácií a ich úlohu pri príprave budúcich generácií na prosperitu v obehovej ekonomike.

·       „Výsledky a výstupy projektu Výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0“. Poskytli komplexný prehľad o dosiahnutých úspechoch projektu, výsledkoch a budúcich smeroch, demonštrujúc významný pokrok v integrácii princípov obehovej ekonomiky do moderného ekonomického rámca.

 

Celkovo konferencia osvetlila mnohostranné výzvy a príležitosti, ktoré prináša obehová spoločnosť v ekonomike 4.0, podporujúc spoluprácu medzi výskumníkmi, pedagógmi, priemyselnými partnermi a mládežou.