CSCE 4.0

Workshop CSCE 4.0 – 01.3.2024

„Ako môže samospráva alebo podnik prispieť k výzvam obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0“ Projekt Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave v partnerstve s Republikovou úniou zamestnávateľov, spoločnosťou SEWA, a.s. a University for Green Development z Nórskeho kráľovstva  „Výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0“ po roku činnosti speje do finále. Tento projekt sa mohol uskutočniť vďaka finančnej podpore z Nórskych grantov v sume 158 865 […]

Cirkularita

Svet, v ktorom žijeme, čelí stále narastajúcim výzvam v oblasti udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Jedným z kľúčových riešení, ktoré ponúka nádej na zmenu, je koncept cirkulárnej ekonomiky. Tento nový model rýchlo získava na popularite a má potenciál obmeniť spôsob, akým vnímame spotrebu, výrobu a nakladanie s odpadmi. Čo je cirkulárna ekonomika? Cirkulárna ekonomika je […]

VŠEM a obehová ekonomika

Cirkulárna ekonomika sa ako spôsob nakladania so zdrojmi a materiálmi snaží minimalizovať odpad a optimalizovať využitie surovín. Na rozdiel od pôvodne lineárnej ekonomiky, ktorá je založená na modeli „vyťaž-vytvor-použi-zahoď“, cirkulárna ekonomika vytvára uzavretý cyklus, kde suroviny, výrobky a odpad sú neustále recyklované a znovu využívané. V cirkulárnej ekonomike sa klade dôraz na návrh výrobkov s […]

VŠEM na EDUCATION EXPO v Číne prezentovala aj projekt „Výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0“

Delegácia VŠEM v dňoch 17. – 23. mája 2023 navštívila v rámci zahraničnej pracovnej cesty Čínsku ľudovú republiku. V rámci tejto prestížnej pracovnej cesty členovia vedenia VŠEM realizovali vyžiadané prednášky, rozvíjali spoluprácu s dvomi partnerskými univerzitami a ďalšie aktivity bilaterálnej spolupráce. Delegácia VŠEM sa tiež zúčastnila na 8. ročníku Education Expo, ktoré bolo venované digitálnemu […]

Výsledky Midterm konferencie

4. októbra 2023 sa uskutočnila konferencia „Midterm Conference“, ktorá sa zamerala na dosiahnutie udržateľného rastu, rozvoja a fungovania obehového hospodárstva. Táto konferencia bola významnou udalosťou, keďže obehové hospodárstvo, často označované ako hospodárstvo budúcnosti, môže poskytnúť riešenia pre výrobcov aj spotrebiteľov. Hlavnou témou konferencie bola nevyhnutnosť transformácie zavedeného výrobného a spotrebiteľského reťazca na dosiahnutie udržateľného rastu […]