CSCE 4.0

VŠEM na EDUCATION EXPO v Číne prezentovala aj projekt „Výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0“

Delegácia VŠEM v dňoch 17. – 23. mája 2023 navštívila v rámci zahraničnej pracovnej cesty Čínsku ľudovú republiku. V rámci tejto prestížnej pracovnej cesty členovia vedenia VŠEM realizovali vyžiadané prednášky, rozvíjali spoluprácu s dvomi partnerskými univerzitami a ďalšie aktivity bilaterálnej spolupráce. Delegácia VŠEM sa tiež zúčastnila na 8. ročníku Education Expo, ktoré bolo venované digitálnemu vzdelávaniu.

Partnerská vysoká škola Ningbo University of Finance and Economics (NUFE) organizovala v rámci vzdelávacieho fóra aj samostatné podujatie venované najnovším trendom v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Práve na tomto podujatí vystúpil s príspevkami člen delegácie VŠEM a projektový manažér projektu „Výzvy obehovej spoločnosti v Ekonomike 4.0“ – Ing. Marián Kováč, PhD., na tému „Vplyv výziev obehového hospodárstva na podnikateľský sektore“.

V rámci tohto príspevku bola účastníkom vzdelávacieho fóra prezentovaná informácia o samotnom projekte, jeho cieľoch a očakávaných výstupoch. Zároveň však boli prezentované aj odborné východiská problematiky týkajúce sa manažmentu rizík v rámci zavádzania opatrení obehového hospodárstva.

Výsledkom návštev, stretnutí a rokovaní, bola dohodnutá spolupráca aj v oblasti riešeného projektu, a to:

– príprava spolupráce na medzinárodných vedecko-výskumných projektoch so zameraním na obehové hospodárstvo a obehovú ekonomiku.

 

Tešíme sa na ďalší akademický rok, kedy očakávame predloženie návrhu nových vedecko-výskumných projektov venovaných obehovým témam, čo považujeme za dôležitú súčasť diseminácie a využitia výsledkov tohto projektu.