CSCE 4.0

Výsledky Pracovnej cesty do Nórskeho kráľovstva – University for Green Development – HGUT, Bryne

V dňoch 02.-04.05.2023 realizoval pracovný kolektív odborníkov projektového tímu projektu BIN SGS02_2021_011/82/22 pracovnú cestu za účelom návštevy partnerskej vysokej školy v meste Bryne – University for Green Development. Táto pracovná cesta bola priamo prepojená s Aktivitou 1 zmieneného projektu  „Vývoj vzdelávacích modulov“  a jej účelom bolo zdieľanie príkladov dobrej praxe v oblasti vzdelávania mládeže a dospelých v problematike […]

Výsledky Workshopu – „Výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0“

Dňa 18.04.2023 sa na pôde Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave konal medzinárodný Workshop rovnomenného projektu so zameraním na pilotnú aplikáciu inovácií vo vzdelávaní mladých v oblasti Obehovej spoločnosti v Ekonomike 4.0. Projekt bol podporený z Nórskeho finančného mechanizmu pod označením BIN SGS02_2021_011/82/22. Workshop bol rozdelený na dve časti. V doobedňajšej sekcii sme v rámci úvodnej časti mali tú česť […]

Výsledky Otváracej konferencie k projektu

Dňa 29.11.2022 sa na pôde Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave konala otváracia konferencia rovnomenného projektu podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu pod označením BIN SGS02_2021_011/82/22. Otváracia konferencia bola rozdelená na úvodnú časť a plenárnu časť. V rámci úvodnej časti konferencie sme mali tú česť privítať na pôde VŠEM nielen zástupcov partnerských organizácií tohto projektu, ale aj mnoho významných hostí […]