CSCE 4.0

Cirkularita

Svet, v ktorom žijeme, čelí stále narastajúcim výzvam v oblasti udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Jedným z kľúčových riešení, ktoré ponúka nádej na zmenu, je koncept cirkulárnej ekonomiky. Tento nový model rýchlo získava na popularite a má potenciál obmeniť spôsob, akým vnímame spotrebu, výrobu a nakladanie s odpadmi. Čo je cirkulárna ekonomika? Cirkulárna ekonomika je […]

VŠEM a obehová ekonomika

Cirkulárna ekonomika sa ako spôsob nakladania so zdrojmi a materiálmi snaží minimalizovať odpad a optimalizovať využitie surovín. Na rozdiel od pôvodne lineárnej ekonomiky, ktorá je založená na modeli „vyťaž-vytvor-použi-zahoď“, cirkulárna ekonomika vytvára uzavretý cyklus, kde suroviny, výrobky a odpad sú neustále recyklované a znovu využívané. V cirkulárnej ekonomike sa klade dôraz na návrh výrobkov s […]

VŠEM na EDUCATION EXPO v Číne prezentovala aj projekt „Výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0“

Delegácia VŠEM v dňoch 17. – 23. mája 2023 navštívila v rámci zahraničnej pracovnej cesty Čínsku ľudovú republiku. V rámci tejto prestížnej pracovnej cesty členovia vedenia VŠEM realizovali vyžiadané prednášky, rozvíjali spoluprácu s dvomi partnerskými univerzitami a ďalšie aktivity bilaterálnej spolupráce. Delegácia VŠEM sa tiež zúčastnila na 8. ročníku Education Expo, ktoré bolo venované digitálnemu […]