CSCE 4.0

„VÝZVY OBEHOVEJ SPOLOČNOSTI V EKONOMIKE 4.0“

ÚVOD

Projekt financovaný z nórskeho grantového mechanizmu a spolufinancovaný zo Štátneho rozpočtu SR, registrovaný pod číslom  BIN SGS02_2021_011, je postavený na dlhodobom neustálom zlepšovaní univerzitného vzdelávacieho procesu s previazanosťou na prax.

POĎAKOVANIE

Projekt „Circular Society Challenges in the Economy 4.0“ získla grant z Nórska v sume 158 865 EUR z prostredníctvom Nórskeho grantového mechanizmu. Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR vo výške 28 035 €.

CIELE PROJEKTU

OPIS PROJEKTU
Projektová iniciatíva je postavená na dlhodobom neustálom zlepšovaní univerzitného vzdelávacieho procesu a metód so zameraním na nasledovné priority.


UDALOSTI

Opening conference – 29.11.2022
Workshops
Mid-term conference
Educational activities
Public presentations and publications
Closing conference

PARTNERI

Špecifické zameranie projektu je orientované na spoluprácu s partnermi z verejného, súkromného  a záujmového sektora, za účelom prenosu znalostí a dobrej praxe:


KONTAKTY

projekt@vsemba.sk
Kontaktné osoby:
Projektový manažér: Ing. Marián Kováč, PhD.
E-mail: marian.kovac@vsemba.sk
Tel.: +421 917 986 739

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.